Obdobie Jajoi

cca 300 p.n.l. na severe Kjúšú sa vynára kultúra Jajoi sa spolu ss prienikom pestovania ryže vo vlhkýchch kultúrach z Kórejského poloostrova
cca 1 n.l Prvá zmienka o Japonsku v čínskych historických záznamoch ako o krajine WA, pozostávajúcej z množstva štátov (WEI ZHI (Wei chih)).
57 Kráľ štátu Na (NAKOKU) vo Wa vzdáva hold cisárovi Guangwu z čínskej neskoršej dynastie Han (25-220) a je odmenený pečaťou (KAN NO WA NO NA NO KOKU O NO IN).
cca 180 Rôzne štáty WA sa spájajú v spoločnej lige pod vedením HIMIKO, kráľovnej JAMATAI.
239 HIMIKO, kráľovná JAMATAI, posiela vyslanca do kráľovstvaWei v Číne, od cisára Ming dostáva zlatú pečať a titul qin wei wowang (J: shingi wao; WA vládca priateľský krajine Wei).

Obdobie Kofun (cca 300-710)

350 Do tohto roku bol založený DVOR JAMATO v terajšej prefektúre Nara.
372 Čogo, kráľ PAEKČE v Kórei, posiela vyslancov do WA darovať meč ŠIČIČITO dnes uchovávaný v kaplnke ISONOKAMI v prefektúre Nara
421 San, vládca WA zakladá vyslanectvo kráľovstve čínskej dynastie Liu-Song (420-479); toto je začiatkom éry PIATICH KRÁĽOVSTIEV WA, ktoré vysielajú emisárov z poplatkami / darmi cisárom dynastií Liu-Song- a Liang (502-557).
527 Vzbura Iwaiho, guvernéra provincie Tsukuši, Kjúšú (527-528); prvá známa vzbura proti dvoru YAMATO
552 Tradičný dátum vstupu budhizmu do Japonska, keď sem kórejský kráľ posiela budhistické obrazy a sútry. Skorší dátum, r. 538, uznávajú mnohí vedci.
587 Vznik frakcií za a proti budhizmu; ŠÓGA NO UMAKO, podporovaný UMAJADOM no Miko (neskorším princom ŠÓTOKU), zabíja MONONOBEHO NO MORIJA, vodcu anti-buddhistickej frakcie, a nastoľuje dominanciu rodiny ŠÓGA nad dvorom.
592 ŠÓGA NO UMAKO zariaďuje vraždu cisára Šušuna, ktorého nástupníctvo pretým zariadil.
593 Cisárovná SUIKO menuje regentom princa ŠÓTOKU
600 Založenie prvého vyslanectva u dynastie Sui (589-618) v Číne.
604 Princ ŠÓTOKU vydáva 17-ČLÁNKOVÚ ÚSTAVU.
607 ONO NO IMOKO menovaný za vodcu druhého vyslanectva v Sui Číne. Dokončenie stavby chrámu HORJU-DŽI.
620 Princ ŠÓTOKU a ŠÓGA NO UMAKO údajne spísali históriu TENNOKI a KOKKI, ktorá sa však nezachovala.
630 Založenie prvého vyslanectva u dynastie Tang (618-907) v Číne.
645 Princ NAKA no Oe (neskorší cisár TENDŽI) a Nakatomi no Kamatari (neskorší FUDŽIWARA NO KAMATARI) zničil moc rodiny ŠÓGA a incioval reformu TAIKA. Prvý rok éry Taika; pod?a chronológie NENGO.
663 Japonské sily vyslané na pomoc kórejskému kráľovstvu PAEKCHE sú porazené v bitke pri HAKUSUKIE na juhozápadnom pobreží Kórejského poloostrova Čínskou flotilou, spojencom kórejského kráľovstva SILLA.
667 Princ Naka no Oe (neskorší cisár TENDŽI) zakladá cisársky palác OTSU NO MIJA na juhozápadnom brehu jazera Biwa. Sídlo vlády do roku 672.
668 Zjednotenie Kórey kráľovstvom SILLA podnecuje imigráciu utečencov z PAEKČE a KOGURIO(KIKADŽIN) do Japonska.
672 Princ Oama (neskorší cisár TEMMU) si uzurpuje trón od svojho synovca a menovaného dediča trónu princa Otoma; zakladá svou rezidenciu na ASUKA KIYOMIHARA NO MIYA.
684 Vznik systému ôsmich priezvisk (YAKUSA NO KABANE), pri ktorom sú členom rodov (UJI) pridelené tituly tried tvoriacich sociálnu pyramídu s cisárom na jej vrchole.
694 Založenie hlavného mesta FUDŽIWARA KJÓ. Ostáva hlavným mestom až do r.710.
701 Spísaný zákonním TAIHO obsahujúci trestné a správne zákony; do platnosti vstupuje nasledujúci rok (systém RITSURYO).
708 Razba prvých mincí v Japonsku (WADO KAIHO).

Obdobie Nara (710 - 794)

710 Založenie hlavného mesta HEIDŽO-KJÓ (dnešná NARA). Hlavné mesto do r. 784.
712 OW NO JASUMARO dokončuje súborné historicko-epické dielo KODŽIKI, najstaršiu japonskú doteraz zachovanú kroniku.
720 Dokončenie kroniky NIHON ŠÓKI (tiež známej ako Nohongi).
723 SANZE ISŠIN NO HO vstupuje do platnosti; toto znamená prvé uznanie súkromného vlastníctva obrobenej pôdy zo strany vlády, počas uplatňovania systému HANDEN ŠUJI toto nebolo možné.
733 Dokončenie miestneho "zemepisného slovníka" Izumo Fudoki (zoznamu miestnych názvov).
741 Cisár ŠOMU vydáva dekréty nariaďujúce stavbu dvoch štátnych chrámov v každej provincii (KOKUBUN-DŽI a KOKUBUN-NIDŽI).
743 Do platnosti vstupuje zákon KONDEN EJSEI ŠIZAI HO uznávajúci trvalé vlastníctvo obrábanej pôdy, toto sa stáva právnym základom vzniku veľkostatkov zvaných ŠOEN. Cisársky dekrét nariaďuje začatie prác na obrovskej soche Budhu (DAIBUTSU) v chráme TODAJ-DŽI; táto socha je dokončená v r.752.
751 Zostavenie zbierky KAIFUSO, najstaršej zachovanej zbierky Čínskej poézie od japonských autorov.
754 Budhistický kňaz Džiancen(GANDŽIN) prichádza z Číny do Japonska.
756 Cisárovná KOMIJO darúva chrámu TODAJ-DŽI asi 600 cenných predmetov z vlastníctva jej posledného manžela, cisára ŠOMU a jeho dvora; viac než 100 týchto predmetov sa stáva jadrom pokladu pokladnice ŠOSOIN.
759 GANDŽIN zakladá chrám Tošodai-dži. V tomto čase je dokončená aj najstaršia zachovaná antológia Japonskej poézie MANJÓŠU.
784 Hlavné mesto sa sťahuje do NAGAOKA-KJÓ. Zostáva tam do r. 794.
788 SAIČO, zakladateľ japonskej budhistickej sekty TENDAI, zakladá chrám ENRIJAKU-DŽI.

Obdobie Heian (794 - 1185)

794 Hlavné mesto sa sťahuje do HEIAN-KJÓ (KJÓTO). Zostáva tam až do r. 1868.
810 INCIDENT KUSUKO: vetva FUDŽIWAROVSKEJ RODINY Hokke získava politické nástupníctvo na cisárskom dvore.
823 KUKAI, zakladateľ budhistickej sekty ŠINGON, menovaný za predstaveného kláštora TO-DŽI, ktorý sa stáva hlavným chrámom sekty.
866 Vzpiknutie OTEMMON: RODINA FUDŽIWARA ustanovila seba samu ako rodinu prvých nekráľovských držiteľov regentského úradu a zničila politických protivníkov.
903 Básnik a politická osobnosť SUGAWARA NO MIČIZANE zomiera v exile v DAZAIFU; dva roky predtým bol nespravodlivo obvinený zo sprisahania proti trónu.
905 Dokončenie KOKINŠU, prvej cisárskej antológie WAKA.
935 KI NO CURAJUKI píše TOSA NIKKI, poetický cestovný denník napísaný v domácom slabičnom písme KANA.
938 Budhistický mních KUJA, známy svojou popularizáciou BUDHIZMU ČISTEJ KRAJINY, začína kázať NEMBUTSU v uliciach KJÓTA.
974 Približný dátum dokončenia KAGERO NIKKI, denníka dvornej dámy.
985 Budhistický mních GENŠIN dokončuje náboženský traktát ODŽOJOŠJÚ; práca prispieva k šíreniu BUDHIZMU ČISTEJ KRAJINY medzi aristokraciou
995 FUDŽIWARA NO MIČINAGA sa stáva hlavou rodiny Fudžiwara; zlatý vek jej dominancie nad cisárskym dvorom sa začína.
996 Časť diela MAKURA NO SOŠI od SEI ŠONAGON sa dostáva do obehu; tento vkusný a rozmarný denník uvádza do života spoločenské a estetické hodnory dvornej aristokracie.
1008 Zápis v denníku dvornej dámy MURASAKI ŠIKIBU dokazuje, že podstatná časť PRÍBEHOV RODINY GENDŽI, jej dlhého románu zobrazujúceho život aristokracie, už bola napísaná.
1051 Na severe ostrova Honšú sa začína SKORŠIA DEVAŤROČNÁ VOJNA (1051-62) proti ABE NO YORITOKIMU a jeho synom.
1059 Pravdepodobný dátum dokončenia SARAŠINA NIKKI, denníka dvornej dámy.
1083 Na severovýchode Honšú sa začína NESKORŠIA TROJROČNÁ VOJNA (1083-87) proti rodine KIJOHIRA .
1087 Cisár ŠIRAKAWA sa vzdáva trónu, ustanovuje systém "kláštornej vlády (INSEI)"
1156 Povstanie HOGEN: začína sa súperenie medzi rodinami TAIRA a MINAMOTO o politickú moc.
1160 Občianska vojna HEIJI: rodina TAIRA nastoľuje svoj vplyv nad cisárskym dvorom.
1175 HONEN začína kázať v Kjóte a zakladá Budhistickú sektu JODO.
1180 Vnuk TAIRU NO KIJOMORIHO sa stáva následníkom trónu pod menom cisár ANTOKU. Vojna medzi rodinami TAIRA a MINAMOTO sa začína.
1183 MINAMOTO NO JOŠINAKA poráža armádu rodiny TAIRA a vstupuje do Kjóta; sily rodiny TAIRA ustupujú na juhozápad Honšú.

Obdobie Kamakura (1185 - 1333)

1185 MINAMOTO NO JOŠICUNE ničí armádu rodiny TAIRA v Bitke pri DANNOURE; jeho brat MINAMOTO NO JORITOMO je teraz najvplyvnejšou osobnosťou v Japonsku. MINAMOTO NO JORITOMO dostáva od cisárskeho dvora právomenovať provinčných "policajtov" (ŠUGO) a správcov majetkov (DŽITO), upevňujúc a rozširujúc takto po celom štáte systém vojenskej vlády (neskôr známej ako ŠÓGUNÁT KAMAKURA) ustanovený v KAMAKURE v r. 1180
1189 MINAMOTO NO JORITOMO poráža rodinu OŠU FUDŽIWARA a dosahuje kontrolu nad severným Japonskom.
1191 EJSAI, zakladateľ sekty RINZAI hlásiacej sa k Zen budhizmu, sa vracia zo štvorročného štúdia v Číne a začína hlásať čínske učenie Zen v Japonsku.
1192 MINAMOTO NO JORITOMO dostáva od cisára GOTOBU titul ŠÓGUN.
1199 MINAMOTO NO JORITOMO zomiera; rodina HODŽO získava kontrolu nad ŠÓGUNÁTOM KAMAKURA.
1203 Rodina HODŽO záskava úrad regentov šógunátu (ŠIKKEN).
1205 ŠIN KOKINŠU, najdôležitejšia z cisárskych zbierok poézie WAKA hneď po KOKINŠU, je predložená trónu.
1212 KAMO NO CHOMEI dokončuje svoje majstrovské dielo, rozjímavú esej HODŽOKI.
1218 V tomto čase už existujú ranné verzie HEIKE MONOGATARI.
1219 MINAMOTO NO SANETOMO zavraždený, týmto končí línia šógunov z rodu Minamoto. Členovia rodiny HODŽO pokračujú vo vláde ako regenti celej série bábkových šógunov.
1221 Vzbura DŽOKJÚ: odstúpený cisári GOTOBA a JUNTOKU ssú šógunátom poslaní do exilu.
1224 Prepokladá sa, že ŠINRAN dokončil ranú verziu svojho veľkého diela KJÓGJOŠINSJÓ; táto udalosť sa považuje za známku jeho založenia budhistickej sekty DŽODO ŠIN.
1226 Zástupca šóguna (regent) HODŽO JASUTOKI zakladá vládny úrad HJÓDŽOŠU; týmto sa vláda dostáva do rúk "rady".
1231 DOGEN, zakladateľ zen-budhistickej sekty SODO v Japonsku, sa vracia z Číny a začína tu hlásať ZAZEN.
1232 Do platnosti vstupuje GOSEJBAI ŠIKIMOKU; je to prvá kodifikácia zákona domu bojovníkov.
1242 Cisár ŠIJO zomiera bez nástupcu a šógunát silou podporuje nástupníctvo cisára GOSAGU; začínajú sa spory o nástupníctvo medzi GOSAGOVOU dcérou, neskoršou cisárovnou GOFUKAKUSA a KAMEJAMA, ktoré v r. vyvrcholili 1337 v založení SEVERNÉHO A JUŽNÉHO DVORA.
1252 Vytvorenie KAMAKURA DAIBUTSU, obrovskej sediacej sochy Budhu Amidu, počiatky chrámu Kotokuin v Kamakure.
1253 NIČIREN zakladá sektu budhistickú sektu NIČIREN SECT.
1274 Prvý z MONGOLSKÝCH VPÁDOV do Japonska.
1281 Druhý z MONGOLSKÝCH VPÁDOV do Japonska.
1297 Šógunát KAMAKURA vydáva dekrét TOKUSEI: zrušenie dlhov zabezpečujúce ochranu vazalov šógunátu pred prechodom ich pôdy do rúk cudzích veriteľov.
1318 Cisár GODAJGO nastupuje na trón.
1324 Vzpiknutie ŠOČU, vedené cisárom GODAJGOM proti šógunátu KAMAKURA je potlačené.
1330 Približne v tomto čase JOŠIDA KENKO dokončuje svoje majstrovské dielo,zbierku esejí CUREZUREGUSA.
1331 INCIDENT GENKO: Cisár GODAJGO druhý krát zlyháva v úsilí vydobiť si moc od šógunátu KAMAKURA; v nasledujúcom roku je poslaný do vyhnanstva na ostrov Oki.

Obdobie Muromači (1333 - 1568)

1333 Šógunát KAMAKURA sa rúca; sila sa vracia do rúk cisára GODAJGA. (REŠTAURÁCIA KEMMU)
1335 INCIDENT NAKASENDAI : sily samurajov sa búria proti vláde šľachty pri dvore. AŠIKAGA TAKAUDŽI sa obracia proti cisárovi GODAJGOVI.
1336 Bitka pri MINATOGAWE: AŠIKAGA TAKAUDŽI poráža sily NITTU JOŠISADU a KUSUNOKIHO MASAŠIGEHO verné cisárovi a vstupuje do Kjóta; TAKAUDŽI donucuje cisára GODAJGU odstúpiť cisárske symboly moci princovi Tojohitovi, nekoršiemu cisárovi KOMJÓ, a väzní GODAJGU v paláci Kazan. Do platnosti vstupuje KEMMU ŠIKIMOKU uzákoňujúci nový systém vlády, vydaný AŠIKAGOM TAKAUDŽIM.
1337 Cisár GODAIGO uteká na Jošino; vyhlasujúc,že symboly moci, ktoré vydal princovi Tojohitovi boli len imitácie a odmieta abdikovať, zakladá Južný Dvor.
1338 AŠIKAGA TAKAUDŽI dostáva od severného dvora titul ŠÓGUNA a zakladá šógunát MUROMACHI.
1349 AŠIKAGA MOTOUDŽI získava titul zástupcu šóguna pre región Kanto (KANTO KANREI).
1343 KITABATAKE ČIKAFUSA dokončuje svoju históriu Japonska z pohľadu cisárskych lojalistov DŽINNO ŠOTO KI
1350 Povstanie KANNO (1350-52): AŠIKAGA TADAJOŠI sa búri proti svojmu bratovi, šógunovi AŠIKAGOVI TAKAUDŽIM.
1370 Približne do tohto času začínajú flotily japonských prirátov (WAKO) plieniť pobrežné oblasti Číny a kórejského kráľovstva KORJÓ.
1391 Vzbura MEJTOKU (1391-92): rodina JAMANA sa usiluje o nástupníctvo na úrad šóguna ale je porazená šógunom AŠIKAGOM JOŠIMICU.
1392 Severný a Južný dvor sa uzmierujú uznávajúc f cisára GOKOMACU ako jediného vládcu.
1397 Šógun AŠIKAGA JOŠIMICU zahajuje stavbu chrámu KINKAKU-DŽI v Kjóte.
1399 Vzbura OEI (1399-1400): mocná rodina OUČI je porazená šógunom AŠIKAGOM JOŠIMICU.
1400 ZEAMI dokončuje prvé tri kapitoly svojho FUŠI KADEN, založenom na princípoch drámy NO.
1401 Šógun AŠIKAGA JOŠIMICU zakladaná vyslanectvo na dvore dynastie Ming (1368 - 1644) v Číne; diplomatické vzťahy sú nadviazané v nasledujúcich rokoch.
1404 Začína sa Obchodný styk TALLY s dynastiou Ming (1368-1644) v Číne.
1415 Kráľovstvo Rújkú otvára bezcolný obchod s Japonskom.
1419 INVÁZIA OEI: flotila vyslaná dynastiou Ji (1392-1910, Kórea) napáda pirátsku (WAKO) základňu na Japonskom ostrove Cušima.
1428 Roľnícke povstanie (CUČI IKKI) v Kjóte a priľahlých provinciách; snažiace sa o zrušnie "rovášov" (TOKUSEI).
1441 AKAMACU MICUSUKE zabíja šóguna AŠIKAGA JOŠINORIHO.
1467 Začiatok vojny ONIN (1467 - 1477); Kjóto ostáva bez ochrany
1471 Budhistický mních RENNJÓ vytvára základňu pre konvertovanie v Jošizaki, pronvincia Ečizen; v dôsledku jeho úsilia sa sekta DŽODO ŠIN rozširuje po severozápadnom Honšú.
1483 Šógun AŠIKAGA JOŠIMASA sa uťahuje do ústrania a usadzuje sa vo vile, ktorá sa neskôr stáva chrámom GINKAKU-DŽI; Podľa svojho umiestnenia v kjótskej sekcii Higašijama sa stáva známym ako centrum kultúry HIGAŠIJAMA.
1486 Liga SAMURAJOV získava kontrolu nad väčšinou provincie Jamaširo (JAMAŠIRO NO KUNI IKKI).
1488 Prívrženci budhistickej sekty DŽODO víťazia nad armádou guvernéra (ŠUGO) provincie Kaga a vytvárajú tu autonómnu vládu (IKKO IKKI).
1495 Maliar atramentom SESŠU vytvára svoju najznámejšiu prácu, krajinku HABOKU SANSUIZU.
1523 Vyslanci rodín HOSOKAWA a OUČI sa v Ningbo (Čína) dostávajú do potýčok ,kvôli právam OBCHODU TALLY s dynastiou Ming (1368-1644) China; rodina Ouči získava monopol.
1536 Vzbura TEMMON HOKKE: autonómna vláda prívržencov sekty NIČIREN v Kjóte násilne zosadená BOJOVNÝMI MNÍCHMI sekty TENDAI z chrámu ENRYAKU-DŽI. Zhruba od tohto času japonskípiráti (WAKO) plienia pobrežné aj vnútrozemné oblasti dynastie Ming (1368-1644) v Číne.
1543 Na ostrove Tanega Šima pri pobreží Kjúšú sa objavujú muškety so zámkom (HINAWADŽU) dovezené Portugalcami.
1549 SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ zakladá v Kagošime prvú kresťanskú misiu v Japonsku.
1553 Prvá z Bitiek pri KAWANAKADŽIME medzi vojenskými vládcami UESUGI KENŠINOM a TAKEDOM ŠINGENOM.
1559 OTOMO SORIN otvára prístav Funai v provincii Bungo pre západné obchodné lode.
1560 Bitka pri OKEHAZAMA: budúci hegemón ODA NOBUNAGA poráža IMAGAWU JOŠIMOTA.
1563 Do Japonska prichádza Jezuitský misionár Luis FROIS; neskôr píše dielo Historia de Japam, ktoré popisuje roky 1549-93 a hoci sa venuje najmä histórii jezuitských aktivít, poskytuje aj veľa informácií o vtedajšom Japonsku.

Obdobie Azuči-Momojama (1568 - 1600)

1568 ODA NOBUNAGA vstupuje do Kjóta, dosadzuje AŠIKAGA JOŠIAKIHO za šóguna; v rpku 1573 je JOŠIAKI vyhnaný do exilu.
1570 Bitka pri ANEGAWE: ODA NOBUNAGA and TOKUGAWA JEJASU víťazia nad ASAIOM NAGAMASOM.
1571 Prvá portugalská obchodná loď prichádza z tovarom do Nagasaki. ODA NOBUNAGA napáda a páli chrám ENRIAKU-DŽI.
1575 Bitka pri NAGAŠIRO: 3000 mušketierov nasadených ODOM NOBUNAGOM pri jeho víťazstve nad TAKEDOM KACUJORIM znamená prechod Japoncov k modernejšiemu spôsobu boja.
1576 ODA NOBUNAGA začína zo stavbou HRADU AZUČI.
1579 Alessandro VALIGNANO zodpovedný za jezuitské misie v Ázii prichádza do Japonska
1580 ODA NOBUNAGA dobýja silno opevnený chrám sekty DŽODO ŠIN s názvom IŠIJAMA HONGAN-DŽI, politické centrum oblasti severných provincií.
1582 Štyria japonskí kresťanskí chlapci vyslaní do Ríma na žiadosť Alessandra VALIGNANA na audienciu u pápeža Gregora XIII. INCIDENT HONNO-JI: hegemón ODA NOBUNAGA pách samovraždu po prekvapivom útoku jeho vazala AKEČIHO MICUHIDU. TOJOTOMI HIDEJOŠI poráža AKEČIHO MICUHIDU v Bitke pri JAMAZAKI. TOJOTOMI HIDEJOŠI iniciuje Taiko Kenči, národný prieskum pôd a ich produkčnej kapacity.
1583 Zjednotiteľ Japonska TOJOTOMI HIDEJOŠI víťazí nad ŠIBATOM KACUIE v Bitke pri ŠIZUGATAKE. TOJOTOMI HIDEJOŠI zahajuje stvabu hradu v ÓSAKE.
1587 TOJOTOMI HIDEJOŠI vydáva edikt vypovedávajúci všetkých kresťanských misionárov z Japonska; tento edikt nie je ani dodržiavaný ani jeho plnenie nie je vynucované (PROTIKRESŤANSKÝ EDIKT). SEN NO RIKJÚ and CUDA SOGJÓ predsedajú veľkému ČAJOVÉMU OBRADU pod holým nebom poriadanom TOJOTOMI HIDEJOŠIM na podlahe SVATYNE KITANO.
1588 TOJOTOMI HIDEJOŠI vydáva edikt zakazujúci vlastnenie zbraní roľníkmi (HON NA MEČE).
1590 TOJOTOMI HIDEJOŠI ničí zbytky rodiny HODŽO FAMILY a nastľuje tak svoj mier v celom Japonsku (ŤAŽENIE ODAWARA ).
1592 Prvá INVÁZIA DO KÓREY
1596 INCIDENT SAN FELIPE: TOJOTOMI HIDEJOŠI konfiškuje španielsku galeónu San Felipe, oficiálne tak začínajúc svoje prenasledovanie katolíckych misionárov
1597 26 japonských a cudzích kresťanov ukrižovaných v Nagasaki na nariadenie TOJOTOMI HIDEJOŠIHO (26 MUČENÍKOV). Druhá INVÁZIA DO KÓREY.
1598 TOJOTOMI HIDEJOŠI zomiera. Po druhej ivázii do KÓREY v r. 1597, sa generáli TOJOTOMI HIDEJOŠIHO vracajú do Japonska s kórejskými hrnčiarmi, ktorí zakladajú tradíciu KERAMIKY SACUMA, ARITA a HAGI.

Obdobie EDO (1600 - 1868)

1600 Anglický námorník William ADAMS, ktorý sa stáva váženým radcom TOKUGAWU JEJASU, prichádza do Japonska na palube poškodenej holandskej lode LIEFDE. Bitka pri SEKIGAHARE: TOKUGAWA JEJASU nastoľuje svoju hegemóniu v Japonsku.
1601 V tomto čase TOKUGAWA JEJASU začína vydávať licencie pre obchodnú spoločnosť VERMILION SEAL SHIP TRADE, čo bolo začaté už TOJOTOMIM HIDEJOŠIM.
1602 Španielska galeóna Espiritu Santo prichádza zahnaná búrkou do prístavu Šimizu v provincii Tosa; TOKUGAWA JEJASU, ktorý sa usiluje o obchod s Novým Španielskom (Mexikom), prepúšťa posádku.
1603 TOKUGAWA JEJASU získava titul ŠÓGUN a zakladá šógunát TOKUGAWA. OKUNI prezentuje v Kjóte s obrovským úspechom tanečnú drámu (KABUKI). The JESUIT MISSION PRESS začína vydávať Japonskoe-portugalský slovník (NIPON JIŠO).
1604 Jezuitský misionár Joao RODRIGUES začína vydávanie "Arte da Lingoa de Iapam", podrobného úvodu do písanej aj hovorenej japončiny (v portugalčine).
1607 Založenie prvého vyslanectva kórejskej dynastie JI (1392-1910) v šógunáte Tokugawa (ČOSEN CUŠINŠI).
1609 Prvá HOLANDSKÁ SPOLOČNOSŤ založená v Hirade; zažiatok obchodovania s Holandskom. So súhlasom šógunátu podniká rodina ŠIMAZU (páni panstva Sacuma) vojenskú expedíciu proti ostrovom Rjúkú; v roku 1611 sa Rjúkú stávajú vazalským štátom SACUMY (OKINAWA). INCIDENT MADRE DE DEUS : TOKUGAWA JEJASU nariaďuje uveznenie kapitána portugalskej lode Madre de Deus; nasledujúci rok kapitán ničí svoju loď aby sa nemusel podriadiť.
1613 Jahn SARIS prichádza do Japonska s poverovacími listinami anglického kráľa Jamesa; predkladá žiadosť TOKUGAWOVI JEJASUOVI a získava rávo obchodu preAnglicko. DATE MASAMUNE, dajmio (pán) panstva Sendai, posiela vyslacov vedených HASEKUROM CUNENAGA do španielska požiadať Filipa III (neúspešne) pre otvorenie obchodných stykov z Novým Španielskom (Mexiko).
1614 Zákaz kresťanstva rozšírený na celý štát. Začiatok Prvého obliehania hradu Osaka.
1615 Druhé obliehanie hradu Osaka; Syn TOJOTOMIHO HIDEJOŠIHO a jeho ustanovený dedič TOJOTOMI HIDEJORI pácha samovraždu. Šógunát vydáva nariadenie obmedzujúcepočet hradov na jeden na panstvo (IKOKU IČIJO REI), do platnosti vstupuje BUKE ŠOHATO (zákoník vojenských "domov" - myslí sa triedy) a KINCJÚ NARABINI KUGE ŠOHATTO (zákoník pre riadenie cisárskeho dvora a šľachty).
1616 Pristávanie európskych lodí obmedzené na prístavy Nagasaki a HIRADO.
1624 Anglická spoločnosť v HIRADE zatvorená pre zlé ekonomické výsledky. Pozývanie španielskych lodí do japonských prístavov je zakázané; prenasledovanie kresťanov naberá na intenzite.
1635 Šóguni ŠógunátuTokugawa prijímajú titul TAIKUN. Pristávanie cudzích lodí obmedzené na Nagasaki (napriek tomu HOLANDSKÁ SPOLOČNOSŤ v HIRADEexistuje do r.1641); zámorské cesty Jaoncov sú zakázané; Japoncom žijúcim v zahraniží je zakázaný návrat do Japonska; výtlak novostavaných lodí obmedzený na 500 koku (49 t). Revízia BUKE ŠOHATO (zákoníka vojenských "domov"); zavedený sytém povinných alternatívnych rezidencií pre dajmiov v Ede (SANKIN KOTAI).
1637 Povstanie ŠIMABARA (1637-38) ako reakcia roľníkov na neúnosné dane.
1639 Kompletizácia ediktov ustanovujúcich NÁRODNÚ IZOLÁCIU: Portugalskí kupci sú vykázaní z DEDŽIMY; Portugalským lodiam je zakázané plaviť sa do Japonska; západným cudzincom s výnimkou Holanďanov je zakázaný vstup do Japonska.
1643 Do platnosti vstupuje TAHATA EITAI BAIBAI KINŠI REI, výnos zakazujúci predaj a kúpu poľnohospodárskej pôdy.
1651 JUI ŠOSECU, neúspešný pokus o získanie vlády v šógunáte (INCIDENT KEJAN). Počet RÓNINOV (samurajov bez pána) v Ede sa zvyšuje. Bandy výtržníkov zvané HATAMOTO JAKO and MAČI JAKO spôsobujú problémy s verejným poriadkom.
1657 Požiar MEIREKI pustoší Edo, viac než 100 000 mŕtvych; znižená väčšia časť hradu EDO a viac než 350 svútýň a chrámov.
1665 Šógunát TOKUGAWA nariaďuje daimijom vykonávať každoročnú inkvizíciu kresťanov (ŠUMON ARATAME), Šógunát vydáva ŠOŠU-DŽI'IN HATO (zákon pre chrámy) a ŠOŠA-NEGI-KANUŠI HATO (zákony pre šintoistické svätyne); okrem to znamená zavedenie matrík a evidencie obyvateľstva.
1682 Ihara SAIKAKU dobrodružný ľúbostný príbeh KOŠOKU IČIDAI OTOKO.
1685 Prvé zo ŠORUI AWAREMI NO REI (Edikty o súcite k zvieratám) sú vydané šógunom TOKUGAWOM CUNAJOŠIM.
1688 Začiatok éry GENROKU (1688-1704), doby kultúrneho rozkvetu známeho akozlatý vek KABUKI a BUNRAKU. JANAGISAWA JOŠIASU menovaný SOBAJONINOM (veľkým pokladníkom) šóguna TOKUGAWU CUNAJOŠIHO.
1690 Nemecký lekár Engelbert KAEMPFER sa zamestnáva v Nagasaki v Holandskej spoločnosti; jeho dvojzväzková History of Japan, prvý krát vydaná v angličtine v r.1727, zostáva základným európskym dielom o Japonsku až do 19 storočia.
1703 Banda bývalých vazalov panstva Ako, pod vedením OIŠIHO JOŠIU, vedie vendetu proti KIBOVI JOŠINAKOVI (INCIDENT 47 RÓNINOV). Premiéra SONEZAKI ŠINDŽU, drámy od ČIKAMACU MONZAEMONA v štýle BUNRAKU (neskôr nazývaná KABUKI) o samovražde z lásky.
1707 Erupcia Fudži.
1709 ARAI HAKUSEKI sa stáva radcom šógunátu; začiatok súrie reforiem známych ako ŠÓTOKU NO ČI (1709-16).
1716 TOKUGAWA YOŠIMUNE sa stáva šógunom; začiatok reforiem KJÓHO (1716-45).
1732 Kobylky a nepriaznivé počasie zapríčiňujú HLADOMOR KJÓHO na JZ Japonska.
1736 V snahe znížiť množstvo medi exportovanej z Japonska je počet čínskych lodí, ktorým je umožnené priplávať do Japonska, obmedzený na 25 ročne
1748 Premiéra drámy v štýle BURNAKU (neskôr KABUKI) nazvanej KANADEHON ČUŠINGURA, je to historická práca vychádzajúca z INCIDENTU 47 RÓNINOV v r. 1703.
1767 TAMURA OKICUGU sa stáva SOBAJONINOM (veľkým pokladníkom) a pokúša sa zvýšiť príjmy šógunátu pomocou rozširovania obchodu; jeho moc sa končí v r.1786. Približne v tomto čase sa roľnícke povstania (HJAKUŠO IKI) a mestské povstania (UČIKOWAŠI) začínajú objavovať čoraz častejšie.
1782 Začína sa hladomor TENMEI;odhadovaný počet obetí v Japonsku dosiahol počas jeho päťročného trvania 200 000 až 900 000.
1783 Vybuchuje sopka Asama, počet obetí dosahuje 20 000; padajúci popol prináša pokles letných teplôt a slabú úrodu; čo prináša obnovenie hladomoru z predchádzajúceho roku.
1787 MACUDAIRA SADANOBU sa stáva predstavený šógunálnej rady (RÓJU); začína sa reforma KANSEI (1787-93).
1790 Kitagawa UTAMARO, umelec UKIJO-E začína v tomto období s tvorbou svojich najvýznamnejších prác.
1792 Adam Erikovič LAXMAN prichádza do Nemuro na východnom Ezo (dnes Hokkaidó) spolu s DAIKOKUJOM KODAJU; nasledujúci rok Laxman neúspešne vyjednáva s úradníkmi šógunátu v MACUMAE o nadviazaní obchodných stykov medzi Japonskom a Ruskom.
1798 MOTOORI NORINAGA dokončuje Kojiki den, komplexný komentár ku starej kronike KODŽIKI a váčšinu prác na hnutí KOKUGAKU (Národnom učení). KONDO DŽUZO objavuje KURILSKÉ OSTROVY.
1799 TAKATAJA KAHEI vytvára lodné spojenie do ETOROFU. Šógunát získava priamu administratívnu kontrolu nad južnou časťou EZO.
1800 INO TADATAKA začína so svojím kartografickým prieskumom Japonska; dokončený je v r. 1816.
1802 DŽIPPENŠA IKKU vydáva prvý zväzok zo svojej série komických románov TOKAIDOČU HIZAKURIGE, ktorá opisuje dobrodružstvá dvoch pocestných na ceste z Eda do Osaky.
1808 Britská vojnová loď Phaeton vpláva do prístavu Nagasaki pod holandskou vlajkou a berie dvoch holandských zajatcov, ktorých prepúšťa výmenou za vodu a potraviny; incident znovu obnovuje strach šógunátu z použitia sily zo strany Západu (INCIDENT PHAETON).
1811 Vasilij Michajlovič GOLOVNIN, kapitán lode Ruského námorníctva Diana, je zajatý a väznený Japoncami počas prieskumu KURILSKÝCH OSTROVOV (prepustený je v r. 1813). Jeho zážitky sú vydané v r. 1816, v r. 1818 sú preložené do angličtiny ako Narrative of My Captivity in Japan.
1812 TAKATAJA KAHEI je zajatý ruskou vojnovou loďou na KUNAŠIRE (KURILSKÉ OSTROVY); prepustený v r.1813, dojednáva prepustenie Vasilija Michajloviča GOLOVNINA.
1820 Kobajaši ISSA dokončuje poetický denník, haiku, nazvaný ORAGA HARU
1823 Philipp Franz von SIEBOLD prichádza do Japonska ako lekár Holandskej Spoločnosti; nasledujúci rok otvára internátnu školu Narutakidžuku a vyučuje západnú medicínu a vedy.
1825 Šógunát vydáva GAIKOKUSEN UČIHARAI REI (Nariadenie vypovedávajúce cudzie lode).
1829 Lekár Philipp Franz von SIEBOLD sa dostáva do domáceho väzenia na DEDŽIME za získanie máp Japonského súostrovia od TAKAHAŠIHO KAGEJASU. Následne je Siebold vypovedaný z Japonska; po návrate do Európy píše encyklopedické dielo o Japonsku: Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan, ako aj Fauna Japonica a Flora Japonica.
1831 V tomto čase sa objavuje séria krajiniek v štýle UKIO-E od Kacušiku HOKUSAIHO: Fugaku sandžurokke (36 pohľadov na Fudži).
1833 Začína sa HLADOMOR TEMPO (1833-36); až do r. 1836 úrody ryže dosahujú len tretinu normálnej úrody; 200 000 až 300 000 ľudí zomiera na hlad a choroby. Začína sa vydávanie série UKIJO-E krajiniek Tokaido godžusancugi (53 zastávok na ceste Tokaido) od Anda HIROŠIGEHO.
1837 Vzbura OŠIA HEIHAČIRU, konfuciánskeho ideológa hľadajúceho oslobodenie roľníctva od hladomoru. Vzbura IKUTU JOROZUHO, ktorý taktiež hľadá úľavu pre hladujúcich farmárov. Streľba na americkú obchodnú loď s japonskými stroskotancami na palube pri jej pokuse vplávať do zátoky Uraga pri Ede (dnešné Tokio) a potom do zátoky Kagošima (INCIDENT MORRISON).
1839 Tvrdé represie šógunátu voči učencom západných náuk (BANŠA NO GOKU).
1841 Vyšší šógunálny radca MIZUNO TADAKUNI začína s REFORMAMI TEMPO (1841-43). Rybár NAKAJAMA MANDŽIRO, ktorý stroskotal v Pacifiku, je zachránený americkými veľrybármi a prevezený do Spojených štátov.
1842 Zrušenie GAIKOKUSEN UČIHARAI REI (nariadenia vypovedávajúceho cudzie lode); šógunát nariaďuje poskytnovať potraviny, vodu a palivové drevo cudzím lodiam (ŠINSUI KJÓJO REI).
1843 Roľníkom v Ede je nariadené vrátiť sa na ich pôdu (HITOGAEŠI). AGEČI REI (Nariadenie na rekviráciu pozemkov)je vydané ako súčasť reforiem TEMPO potom je však zrušené; pád MIZUNA TADAKUNIHO.
1844 Garrison and battery established at Hakodate in EZO; garrison established on Kunashiri in the KURIL ISLANDS.
1846 Cudzie vojnové a veľrybárske lode vstupujú do japonských vôd čoraz častejšie; šógunát a mnoho panstiev začína klásť väčší dôraz na obranu pobrežia .
1853 Štyri vojnové lode Východoindickej flotily Spojených štátov pod velením komodora Matthewa PERRYHO, prichádzajú /sú pozvané? k Urage v ústí Zátoky Edo.
1854 Podpísanie Zmluvy o mieri a priateľstve medzi Spojenými štátmi a Japonským cisárstvom (Zmluva KANAGAWA); podobné dohody sú uzatvorené aj s Veľkou Britániou (1854), Ruskom (1855) a Holandskom (1856).
1855 Zemetrasenie Ansei; viac než 7000 mŕtvych v Ede. V Nagasaki je založená Škola pre námorných dôstojníkov KAIGUN DENŠUDŽO).
1856 Založenie BANŠO ŠIRABEŠO (Inštitútu pre priekum "barbarských" kníh). Americký generálny konzul Townsend HARRIS prichádza do Šimody na rokovania o dohode neskôr známej ako HARRISOVA ZMLUVA. JOŠIDA ŠÓIN začína prednášať mladým samurajom z panstva Čošu svoju filozofiu hlásajúcu lojaltu k cisárstvu.
1857 Vysoká pec (HANŠARO) pre výrobu ocele dokončená v Nirajame na polostrove Izu.
1858 II NAOSUKEsastáva hlavný radcomr šóguna (TAIRO). OBCHODNÉ DOHODY ANSEI uzatvorené medzi šógunátom a USA, Holandskom, Ruskom, Veľkou Britániou a Francúzskom. Začiatok ČISTKY ANSEI (1858-60) zameranej proti odporcom otvárania sa Západu.
1859 Do Japonska prichádza britský generálny konzul Rutherford ALCOCK; Jeho dielo The Capital of Tycoon, popisujúce jeho styky zo šógunátom, vychádza v roku 1863. Do Japonska prichádza britský obchodník Thomas Blake GLOVER; Glover&Co dodáva zbrane panstvám Sacuma and Čošu, ktoré boli centrami odporu proti šógunátu.
1860 Do spojených štátov odcháza na palube americkej lode Powhatan misia šógunátu aby tam ratifikovala HARRISOVU DOHODU. Doprevádza ju loď KANRIN MARU s japonskom posádkou pod velením KACU KAIŠUHO. Atentát na II NAOSUKEHO (INCIDENT SAKURADA MONGAI). Zhruba v tomto roku sa začína export veľkých množstiev tlačí UKIYO-E do Európy, čo znamená začiatok vplyvu japonského umenia na Západ.
1862 Pokus o atentát na ANDA NOBUMASU, čelného predstaviteľa rady (RÓDŽU) šógunátu, ako reakcia na plánovaný sňatok šóguna TOKUGAWU IEMOČIHO s princeznou KAZU, sestrou cisára KOMEIHO. Svadba sa nakoniec konala neskôr v tomto roku. RICHARDSONOVA AFÉRA: vražda britského obchodníka poddanými panstva Sacuma.
1863 Bombardovanie KAGOŠIMY: britské vojnové lode napádajú panstvo Sacuma v rámci odvety za AFÉRU RICHARDSON. ŠTÁTNY PREVRAT 30. SEPTEMBRA 1863: vyhnanie radikálnych procisárskych samurajov panstva Čošu z Kjóta.
1864 INCIDENT IKEDAJA: spory v Kjóte medzi procisárskymi samurajmi, najmä z panstva Čošu, a silami šógunálnej polície ŠINSENGUMI. INCIDENT HAMAGURI GOMON: procisárski extrémisti z panstva Čošu sa pokúšajú vynútiť si vstup do Kjóta; cisársky dvor nariaďuje šógunátu pripraviť trestnú výpravu proti Čošu (EXPEDÍCIA ČOŠU). Bombardovanie ŠIMONOSEKI: námorná expedícia západných síl proti Čošu ako odveta za útoky na jej lode prechádzajúce úžinou Šimonoseki.
1865 Do Japonska prichádza Britský ministerský splnomocnenec Sir Harry Smith PARKES; jeho tlmočníkmi sú Ernest Mason SATOW a William George ASTON, ktorí sa neskôr stávajú známymi japonológmi.
1866 Vytvorenie ALIANCIE SACUMA-ČOŠU namierenej proti ŠÓGUNÁTU TOKUGAWA. KAIZEI JAKUŠO (colná dohoda) podpísaná s Veľkou Britániou, Francúzskom, Holandskom a USA. Armáda šógunátu sa počas Druhej expedície Čošu spája so silami panstva Čošu; zlyhanie šógunátu v úsilí doviesť svoju kampaň do víťazného konca vážne poškodilo jeho prestíž.
1867 Posledný šógun TOKUGAWA JOŠINOBU formálne odovzdáva politickú moc do rúk cisára.

Obdobie Medži (1868- 1912)

1868 Obnovenie cisárskej moci (REŠTAVRÁCIA MEIDŽI; OSEI FUKKO). Občianska vojna BOŠIN (1868-69): v sérii bitiek sú porazené sily lojálne šógunátu. Vyhlásenie CHARTER OATH; Cisár Meidži vydáva GOBO NO KEIDŽI (Päť verejných vyhlásení). Budhistickým kňazom slúžiacim v šintoistických svätyniach je nariadené zrušiť ich sľuby a vrátiť sa k svetskému životu (ODLUKA ŠINTOIZMU A BUDHIZMU). Vyhlásenie ústavy SEITAIŠO (Ústavy roku 1868). Ústredným orgánom novej vlády cisárstva sa stáva DADŽOKAN (Veľká rada štátu). Emisia prvých japonských bankoviek (DADŽOKAN SACU). Edo sa premenúva na TOKIO (Východné hlavné mesto), oficiálnym sídlom vlády sa stáva v nasledujúcom roku. Cisár prijíma meno obdobia (NENGO) Meidži (čo znamená Osvietená vláda). Cisár vykonáva predbežnú návštevu Tokia, oficiálne sem presúva svoje sídlo až nasledujúci rok (z Kjóta).
1869 Formálny návrat záznamov panstiev cisárovi (HANSEKI HOKAN). V Tokiu sa zakladá svätyňa Šokonša (dnes svätyňa JASUKUNI) pre uloženie pozostatkov Japoncov, ktorí tu zomreli vo vojne r. 1853. Najsevernejší ostrov japonského súostrovia EZO sa premenúva na HOKKAIDO a vytvára sa KAITAKUŠI (Kolonizačný úrad Hokkaido).
1870 Telegrafné spojenie Tokia a Jokahamy. Cisársky výnos (Daikyo Sempu) vyhlasuje ŠINTOIZMUS za základ jednoty národa a štátu. Ľuďom nešľachtického pôvodu (HEIMIN) je povolené prijať priezviská.
1871 Začínajú vychádzať JOKOHAMA MAINICHI ŠINBUN, prvé noviny v japonskom jazyku. MAEDŽIMA HISOKA zakladá poštovú službu. Do platnosti vstupuje Zákon o registrácii rodín (Koseki Ho), ším sa ruší systém daňovej registrácie ŠUMON ARATAME. Vyhláškou Šinka Džorei (Nový menový výnos) sa JEN stáva oficiálnou japonskou menou a prijíma sa princíp krytia meny zlatom. Zrušenie panstiev a vznik prefektúr. Samurajom je dovolené ostrihať si ich "chocholy" (DAMPACU REI) a odložiť meče; samurajom a aristokarcii je dovolené sobášiť sa s prostými ľuďmi. Označenia ETA a HININ, používané pre nižšie triedy, sú zrušené. Z Japonska odchádza na 8 mesačnú cestu Misia IWAKURA aby študovala spoločenské systémy USA a európskych krajín.
1872 Vstup systému JINŠIN KOSEKI do praxe, prvé sčítanie ľudu v Japonsku s výsledkom 33 110 825 obyvateľov. Šógunálny výnos zakazujúci obchod s poľnohospodárskou pôdou (TAHATA EITAI BAIBAI KINŠI REI) je zrušený. Vznik MINISTERSTVA ARMÁDY a MINISTERSTVA NÁMORNÍCTVA. Začiatok železničnej prevádzky medzi Tokiom a Jokohamou. INCIDENT MARIA LUZ vyúsťuje do uznania rovnosti Japonska s ostatnými národmi na základe medzinárodného práva. VÝNOS O VZDELANÍ z r. 1872 vytvára prvý moderný vzdelávací systém v Japonsku.
1873 Prijatie Gregoriánskeho kalendára (1 januára, Meidži 5.12.3 podľa lunárneho kalendára). Vydanie Nariadenia o povinnej vojenskej službe a následné vzbury proti tomuto nariadeniu (KECUZEI IKKI). Zákon o reforme pozemkovej dane (1873-1881). SAIGO TAKAMORI a ostatní disidenti podávajú demisiu po domietnutí ich plánu na ťaženie proti Kórei (SEIKANRON).
1874 ITAGAKI TAISUKE a ďalší predkladajú memorandum Tosa požadujúce ustanovenie voleného národného zhromaždenia (HNUTIE ZA SLOBODU A ĽUDSKÉ PRÁVA). Vzbura SAGA vyvolaná nespokojnými samurajmi. TAIWANSKÁ EXPEDÍCIA 1874. V tomto a nasledujúcom roku vrcholí počet ZAHRANIČNÝCH ZAMESTNANCOV v období Meidži, počet učiteľov, poradcov a technikov dosahuje cca 520.
1875 ST. PETERSBURGSKÁ zmluva odovzdáva SACHALIN Rusku a KURILY Japonsku. Zákon o nactiutŕhaní z r. 1875 a Vyhláška o tlači z r. 1875 znamenajú kontrolu štátu nad hnutím za slobodu a šudské práva.
1876 KANAGAWSKÁ ZMLUVA s Kóreou zapezpečuje nerovné výhody gains pre Japonsko. Vydanie ediktu HAITO REI zakazujúceho nosenie mečov. William Smith CLARK prichádza do Japonska ako viceprezident "Vysokej školy poľnohospodárskej" v Sapore (dnes súčasť UNIVERZITY HOKKAIDÓ). Vypknutie vzbúr DŽIMPUREN , AKIZUKI a HAGI REBELLION vyvolaných nespokojnými samurajmi. Povstanie roľníkov v prefektúre Mie, ktorého cieľom je zníženie pozemkových daní, nižiše dane sú zavedené v nasledujúcom roku.
1877 Vz bura v SACUME: SAIGO TAKAMORI pácha samovraždu. Začiatok telefonických služieb v Japonsku.
1878 Ernest Francisco FENOLLOSA prichádza do Japonska Japan prednášať filozofiu a politickú ekonómiu na Tokijskej univerzite; neskôr tento učenec výrazne prispel k uznaniu tradičného japonského umenia Západom a prispel aj k prehodnoteniu japonského umenia v Japonsku.
1879 Časť súostrovia Rjúkjú začlenená do Japonska pod názvom Prefektúra Okinawa.
1880 Vznik LIGY ZA USTANOVENIE NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA. ŠUKAI DŽOREI (Vyhláška o verejnom zhromažďovaní) znamená zvyšovanie kontroly štátu nad Hnutím za slobodu a ľudské práva.
1881 Vzniká prvá politická strana v Japonsku - DŽIJUTO (liberálna strana). MACUKATA MASAJOŠI sa stáva ministrom financií a zažína presadzovať MACUKATOVU FIŠKÁLNU POLITIKU.
1882 Vznik strany RIKEN KAIŠIN TO (Strana ústavnej reformy). Vznik BANK OF JAPAN. IMO MUTINY: vzbura tradicionalistov v kórejskej armáde proti japonskom inšpirovanej modernizácii kórejskej armády. Zmluvou ČEMUKP'O, uzatvorenou s Kóreou neskôr v tomto roku, získava Japonsko reparácie za straty na japonských životoch a majetku počas vzbury.
1884 Vychádza Šľachtický zákon, udelených je 508 šľachtických titulov. Tajfún pustoší tichomorské pobrežie japonska, v Kjóte počet mŕtvych dosahuje 2000. INCIDENT ČIČIBU: roľníciv prefektúre Saitama vedení členmi Hnutia za slobodu a ľudské práva povstali proti vláde.
1885 Odchod prvej skupiny japonských emigrantov na Havaj. ZMLUVA TIANDŽIN (TIEN-CIN) znamená dohovor medzi Čínou a Japonskom o ich zájmoch v Kórei. Zavedenie kabinetného systému; vládny kabinet nahrádza dovtedajší DADŽOKAN (Veľkú radu štátu) ako hlavný orgán výkonnej moci Japonska (PREMIÉR A KABINET).
1886 INCIDENT NORMANTON : všetkých 23 japonských pasažierov britskej obchodnej lode Normanton sa utopilo, zatiaľčo britská posádka opustila loď v záchranných člnoch.
1887 DAIDO DANKETSU MOVEMENT seeks reorganization of political parties in preparation for the establishment of a parliamentary system.SANDAI JIKEN KEMPAKU MOVEMENT proposes revision of the Unequal Treaties with the Western powers.
1888 PRIVY COUNCIL established.The volcano BANDAISAN erupts; 444 people die.The Municipal System is carried out.
1889 CONSTITUTION OF THE EMPIRE OF JAPAN promulgated.IMPERIAL HOUSEHOLD LAW enacted.
1890 MORI OGAI publishes the short story "Maihime (The Dancing Girl)"; this marks the debut of a major voice in modern Japanese literature. First general election (ELECTIONS).IMPERIAL RESCRIPT ON EDUCATION distributed to all schools.First session of the IMPERIAL DIET convened.KITASATO SHIBASABURO cooperates with Emil Behring in Germany in developing serum therapies for he treatment of diphtheria and tetanus.The Prefectural System is carried out.
1891 OTSU INCIDENT: assassination attempt on Russian Crown Prince Nicholas Alexandrovitch, who is on a pleasure tour of Japan.Earthquake in Gifu and Aichi prefectures; 7273 people die.TANAKA SHOZO submits query to the Diet concerning environmental pollution in Tochigi Prefecture (ASHIO COPPER MINE INCIDENT).
1893 TONGHAK REBELLION, a peasant uprising, breaks out in Korea. (China and Japan intervene in 1894, commencing the SINO-JAPANESE WAR OF 1894-1895).Artist KURODA SEIKI returns from study in Paris and introduces impressionism to Japan.
1894 ANGLO-JAPANESE COMMERCIAL TREATY OF 1894 signed; the first treaty revision with a signatory of the KAIZEI YAKUSHO (Tariff Convention) of 1866, it abolishes extra territoriality and restores partial tariff autonomy to Japan.SINO-JAPANESE WAR OF 1894-1895 begins.
1895 Treaty of SHIMONOSEKI ends hostilities between China and Japan.TRIPARTITE INTERVENTION: Japan forced by Russia, France, and Germany to relinquish territory ceded to it by China.TAIWAN becomes a Japanese colony as part of China's terms of surrender at the end of the SINO-JAPANESE WAR OF 1894-1895.
1899 First Japanese-made motion picture shown at the Kabukiza theater in Tokyo.NITOBE INAZO publishes Bushido; The Soul of Japan in Philadelphia.
1900 PUBLIC ORDER AND POLICE LAW OF 1900 enacted. System established under which only military men on active duty can serve as army or navy ministers (GUMBU DAIJIN GEN'EKI BUKAN SEI).BOXER REBELLION in China; Russia occupies Manchuria, threatening Japanese colonial ambitions on the Asian continental.
1901 Ultranationalist AMUR RIVER SOCIETY founded to promote Japanese expansion in Asia. YOSANO AKIKO publishes Midaregami (Tangled Hair), a collection of passionate TANKA verse.Around this time railroad and shipping systems and the heavy industries progress under the government subsidies and protection. YAHATA IRONWORKS operates based coal mines of Chikuho in KYUSHU and iron ores of Taie in SINO.
1902 ANGLO-JAPANESE ALLIANCE signed.
1903 HEIMIN SHA (Society of Commoners), a socialist organization, founded.
1904 RUSSO-JAPANESE WAR(1904-1905) begins.KOTOKU SHUSUI and SAKAI TOSHIHIKO publish the first Japanese translation of Karl Marx and Friedrich Engels's Communist Manifesto in their socialist newspaper HEIMIN SHINBUN.
1905 NATSUME SOSEKI begins serialization in the magazine HOTOTOGISU of WAGAHAI WA NEKO DE ARU ( I Am a Cat.) .Treaty of PORTSMOUTH ends the RUSSO-JAPANESE WAR.HIBIYA INCENDIARY INCIDENT: demonstrators protest the terms of the Treaty of Portsmouth.
1906 Office of the RESIDENT GENERAL IN KOREA established.JAPAN SOCIALIST PARTY formed; it is boned by the government in 1907. OKAKURA KAKUZO publishes The Book of Tea in New York City. SOUTH MANCHURIA RAILWAY incorporated.
1907 ITO HIROBUMI, the Japanese resident general in Korea, forces Korean king KOJONG's abdication and the signing of the Korean-Japanese Convention of 1907, giving Japan effective control of Korea's internal affairs.
1908 First group of Japanese emigrants to Brazil departs from Kobe.TAKAHIRA-ROOT AGREEMENT: Japan gains US recognition of its special status in Manchuria.
1909 English potter Bernard LEACH arrives in Japan; his Potter's book (1940) introduces East Asian glaze and kiln technology to the West.Government of the city of Tokyo gives more than 2000 flowering cherry saplings as a goodwill present to Washington,DC.ITO HIROBUMI assassinated on his arrival at Harbin in Manchuria by Korean nationalist AN CHUNG-GUN.
1910 HIGH TREASON INCIDENT OF 1910: KOTOKU SHUNSUI implicated in a plot to assassinate Emperor MEIJI; he is executed the following year. Korea is made a colony of Japan; GOVERNMENT-GENERAL OF KOREA established.Expedition headed by SHIRASE NOBU departs Japan to explore Antarctica.ISHIKAWA TAKUBOKU publishes his first collection of TANKA verse, Ichiaku no suna (A Handful of Sand).
1911 Treaties signed with the Western powers that restore tariff autonomy to Japan.FACTORY LAW OF 1911 enacted to protect laborers.Feminist organization SEITO SYA (Blue stocking Society) founded.

Taisyo Period (1912- 1926)

1912 Japan sends two athletes to the 5th Summer Olympic Games at Stockholm.Death of Emperor MEIJI; accession of Emperor TAISYO.
1914 SIEMENS INCIDENT: politicians changed with bribery; resignation of the first YAMAMOTO GONNOHYOE cabinet.Japan enters WORLD WAR I on the side of Great Britain and its allies.
1915 Japan presents China with its TWENTY-ONE DEMANDS for territorial and other concessions.
1917 LANSING-ISHII AGREEMENT: the United States and Japan agree to uphold the OPEN DOOR POLICY in China; Japan gains recognition of its "special interest in China" (the agreement is annulled in 1923).
1918 Commencement of the SIBERIAN INTERVENTION (1918-22).RICE RIOTS OF 1918, provoked by spiraling inflation, lead to the collapse of the TERAICHI MASATAKE cabinet.
1919 SAMIL INDEPENDENCE MOVEMENT (1919-20) begins in Korea; it is viciously suppressed by the Japanese.As a victor nation in WORLD WAR I, Japan is a signatory to the Treaty of VERSAILLES.
1920 League of Nations established; Japan is granted permanent membership in the League Council.MORITO INCIDENT: MORITO TATSUO, an assistant professor at Tokyo University, is imprisoned for three months for publishing an article on the social theory of the anarchist Peter Alekseevich Kropotkin.NIKOLAEVSK INCIDENT: Japanese residents of the town of Nikolaevsk near the mouth of the Amur River are massacred.Labor activists gather in Tokyo's Ueno Park for the first celebration of May Day in Japan.NIHON SHAKAI SHUGI DOMEI (Japan Socialist League) founded; the government orders it to dissolve in 1921.
1921 WASHINGTON CONFERENCE (1921-22) begins; it will result in the signing of the FOUR-POWER TREATY, the NINE-POWER TREATY, and the WASHINGTON NAVAL TREATY OF 1922.Crown Prince Hirohito (later Emperor SHOWA) becomes regent to the ailing Emperor TAISHI.
1922 Suiheisha (Society of Levelers) founded to fight discrimination against BURAKUMIN.JAPAN COMMUNIST PARTY established; frequently suppressed by the government, it is not legally constituted until after World War II.
1923 TOKYO EARTHQUAKE OF 1923; in its wake several thousand Koreans in Japan massacred by vigilante groups and police; Japanese radicals murdered by the military police (KAMEIDO INCIDENT; OSUGI SAKAE).TORANOMON INCIDENT: assassination attempt on Prince Regent Hirohito.
1925 SOVIET-JAPANESE BASIC CONVENTION signed: diplomatic relations between Japan and the Soviet Union established.Enactment of the PEACE PRESERVATION LAW OF 1925; freedoms of speech and assembly severely restricted.Universal Manhood Suffrage Law passed.First regular radio broadcasting begun by the Tokyo BroadcastingStation, a predecessor of Japan's public network, NHK, which was formed the following year. Arthur David WALEY publishes the first volume of his six-volume translation of the TALE OF GENJI.

Syowa Period - Pre WW-II (1926- 1945)

1926 Death of Emperor TAISHO; accession of Emperor SHOWA.
1927 FINANCIAL CRISIS OF 1927.NANJING (NANKING) INCIDENT: Japanese, British, and US consulates in Nanjing attacked by Chinese Nationalist soldiers.TANAKA GIICHI cabinet dispatches troops to Shandong Province in China.
1928 MARCH 15TH INCIDENT: 1658 suspected communists arrested; charges brought against 483.Manchurian warlord ZHANG ZUOLIN (Chang-Tso-Lin) assassinated by Japanese army officers.KELLOGG-BRIAND PACT signed by Japan and 14 other countries; it provokes criticism in Japan for the use of the phrase "in the names of their respective peoples", which some Japanese take to be an assault on the sovereignty of the emperor.
1929 APRIL 16TH INCIDENT: six hundred to 700 suspected communists arrested, charges brought against 339.
1930 SHOWA DEPRESSION (1930-35) begins.First of the LONDON NAVAL CONFERENCES; terms of the resulting naval arms limitation treaty provoke intense criticism of the government by the military(TOSUIKEN). Prime Minister HAMAGUCHI OSACHI mortally wounded at Tokyo Station by a right-wing radical.
1931 MARCH INCIDENT: planned coup by rightist army officers and civilians aborted. LIUTIAOGOU (LIU-T'IAO-KOU) INCIDENT: conquest of Manchuria by the Japanese GUANDONG (KWANTUNG) ARMY begins (1931-33; MANCHURIAN INCIDENT).OCTOBER INCIDENT: leaders of a planned military coup arrested.
1932 SAKURADAMON INCIDENT: assassination attempt made on Emperor SHOWA.SHANGHAI INCIDENT: Chinese and Japanese troops slash in Shanghai. MAY 15TH INCIDENT: Prime Minister INUKAI TSUYOSHI assassinated during an attempted coup by young naval officers.
1933 Japan withdraws from the League of Nations to express its opposition to report criticizing it as an aggressor in Manchuria (LYTTON COMMISSION; LEAGUE OF NATIONS AND JAPAN).TANGGU (TANGKU) TRUCE: armistice agreement between Chinese officials and officers of the Japanese GUANDONG (KWANTUNG) ARMY.
1934 TEIJIN INCIDENT: government officials implicated in a stock scandal.WASHINGTON NAVAL TREATY OF 1922 abrogated by Japan.
1935 Controversy arises over the constitutional status of the emperor (TENNO KIKAN SETSU).HE-UMEZU (HO_UMEZU) AGREEMENT concluded in North China.
1936 Second of the LONDON NAVAL CONFERENCES; Japan withdraws after rejection of its proposal that the Japanese fleet be granted full parity with the fleets of Britain and the United States.FEBRUARY 26TH INCIDENT: 1400 troops participate in an unsuccessful coup of d'etat.Observance of May Day prohibited in Japan.
1937 Publication in book form of the novels YUKIGUNI (Snow Country) by KAWABATA YASUNARI. MARCO POLO BRIDGE INCIDENT: SINO-JAPANESE WAR OF 1937-1945 commences.NANJING (NANKING) MASSACRE (1937-38): some 140000 Chinese civilians and prisoners of war are estimated to have been murdered by Japanese forces following the taking of Nanjing.POPULAR FRONT INCIDENT (1937-38): some 400 liberals and leftists arrested.
1938 Prime Minister KONOE FUMIMARO declares a policy of nonrecognition of Nationalist China and calls for "the establishment of a new order in East Asia" (TOA SHINCHITSUJO). Passage of the NATIONAL MOBILIZATION LAW.
1939 NOMONHAN INCIDENT: heavy fighting between Japanese and Soviet troops along the Manchurian-Mongolian border ends in a rout of Japanese forces.NATIONAL SERVICE DRAFT ORDINANCE issued to assure an adequate supply of labor in strategic industries.
1940 TRIPARTITE PACT signed by Japan, Germany, and Italy.IMPERIAL RULE ASSISTANCE ASSOCIATION formed.Treasures of the SHOSOIN are publicly exhibited for the first time.
1941 Compulsory school system of KOKUMIN GAKKO established to train "loyal subjects of the emperor".SOVIET-JAPANESE NEUTRALITY PACT signed.Talks between Ambassador NOMURA KICHISABURO and Secretary of State Cordell HULL begin in an attempt to resolve the stalemate in US-Japan relation. Japanese attack Pearl Harbor, the Malay Peninsula, and the Philippines; war declared against the United States, Great Britain, and the Netherlands (WORLD WAR II).
1942 Japanese forces occupy the Philippines, Malaya, Singapore, the Dutch East Indies, and Burma.Japanese naval fleet defeated in the Battle of MIDWAY.Railway tunnel completed beneath the KAMMON STRAIT connecting southwestern Honshu and northern Kyushu.
1943 Japanese forces withdraw from GUADALCANAL.Serialization of SASAMEYUKI (The Makioka Sisters), TANIZAKI JUN'ICHIRO's novel about four upper-middle-class sisters, is suspended under pressure from the military. Japanese forces on the island of ATTU in the Aleutians annihilated.Late-Yayoi-period (ca AD 100-ca AD 300) TORO SITE discovered.
1944 Saipan falls; large-scale US bombing raids on the Japanese main islands begin.Japanese naval fleet defeated in the Battle of LEYTE GULF.
1945 Iwojima falls (IWOJIMA BATTLE).Okinawa falls.ATOMIC BOMB dropped on Hiroshima and Nagasaki.Japan accepts the terms of the POTSDAM DECLARATION.Emperor SHOWA renounces his divinity in New Year's address to the Japanese people.

Syowa Period - Post WW-II (1945- 1989)

1945 Emperor SHOWA announces the end of hostilities in a national radio broadcast.Douglas MACARTHUR, supreme commander for the Allied powers (SCAP), arrives at Atsugi Airfield near Tokyo to oversee the OCCUPATION of Japan (1945-52).Instrument of Surrender signed aboard the USS Missouri.SCAP headquarters orders the arrest of suspected Japanese war criminals (WAR CRIMES TRIALS), issues directives aimed at the democratization of Japan that include the release of political prisoners and the breakup of industrial and financial combines (ZAIBATSU DISSOLUTION).Revival of the JAPAN SOCIALIST PARTY and the JAPAN COMMUNIST PARTY.New election law promulgated; women given the vote (WOMEN'S SUFFRAGE).Labor Union Law issued (LABOR LAWS; LABOR REFORMS OF1945-47).
1946 OCCUPATION PURGE of prewar and wartime Japanese leaders.Implementation of the LAND REFORMS OF 1946 begins.Emergency anti-inflation measures issued by SCAP; "new yen" currency reform.Emperor SHOWA begins a series of goodwill tours of the country.First of the UNITED STATES EDUCATION MISSIONS TO JAPAN arrives.Commencement of the International Military Tribunal for the Far East (1946-48; WAR CRIMES TRIALS).SHOKURYO MEDE (Food May Day): 300000 people demonstrate in front of the Imperial Palace. CONSTITUTION OF JAPAN promulgated; it goes into effect in 1947.AIZAWA TADAHIRO discovers the IWAJUKU SITE, the first recognized paleolithic site in Japan.Ruth Fulton BENEDICT publishes The Chrysanthemum and the Sword, a sociological study of the Japanese.
1947 SCAP bans the GENERAL STRIKE OF 1947.Enactment of the Fundamental Law of Education, the Labor Standards Law, the Antimonopoly Law, the Local Autonomy Law, and the Child Welfare Law.
1948 EUGENIC PROTECTION LAW enacted; it contains provisions governing abortion and sterilization.NINE PRINCIPLES FOR ECONOMIC STABILIZATION issued.
1949 Comprehensive anti-inflation measures introduced (DODGE LINE); a constant exchange rate of \360 to US $1 established (Foreign Exchange Controls).TAIRA INCIDENT; SHIMOYAMA INCIDENT; MITAKA INCIDENT; MATSUKAWA INCIDENT; public opinion turns against the JAPAN COMMUNIST PARTY; emphasis Occupation reforms shifts from democratization to economic growth.SHOUP MISSION gives recommendations on Japan's tax structure; foundation laid for the present system of direct taxation.YUKAWA HIDEKI awarded the Nobel Prize for physics; he is the first Japanese to receive a Nobel Prize.
1950 Jiyuto (LIBERAL PARTY) formed.Public Office Election Law enacted.SOHYO(General Council of Trade Unions of Japan) founded.RED PURGE: 1177 government employees who are JAPAN COMMUNIST PARTY members removed from their positions.NATIONAL POLICE RESERVE created.
1951 SAN FRANCISCO PEACE TREATY and the first of the UNITED STATES-JAPAN SECURITY TREATIES signed.
1952 UNITED STATES-JAPAN ADMINISTRATIVE AGREEMENT signed.SAN FRANCISCO PEACE TREATY goes into effect; OCCUPATION ends and Japan regains its sovereignty.MAY DAY INCIDENT: 1232 demonstrating workers arrested under the Riot Law.SUBVERSIVE ACTIVITIES PREVENTION LAW enacted.Japan sends a team of athletes, the first in the post-World War II period, to participate in the 15th Summer Olympic Games at Helsinki.First exchange of scholars between Japan and the United States conducted under the auspices of the Fulbright Commission (JAPAN-UNITED STATES EDUCATIONAL COMMISSION). UCHINADA INCIDENT (1952-53): villagers in Uchinada, Ishikawa Prefecture, protest the establishment of a US Army firing range.National Police Reserve reorganized as the National Safety Forces (forerunner of the SELF DEFENSE FORCES).
1953 TELEVISION broadcasting begins in Japan.First case of Minamata disease reported (POLLUTION-RELATED DISEASES).
1954 Excavation of the 8th-century imperial palace of HEIJOKYO (NARA) begins.SHIPBUILDING SCANDAL OF 1954 contributes to the fall of the fifth YOSHIDA SHIGERU cabinet.LUCKY DRAGON INCIDENT: Japanese fishing boat contaminated by fallout from a US atomic test on Bikini in the Marshall Islands.UNITED STATES-JAPAN MUTUAL DEFENSE ASSISTANCE AGREEMENT signed.The MINISTRY OF EDUCATION establishes a scholarship system to support study by foreign students in Japan.Jigokumon (Gate of Hell), a film by KINUGASA TEINOSUKE, receives the Grand Prix at the Cannes Film Festival.DEFENSE AGENCY and the SELF DEFENSE FORCES established.
1955 First Atomic Disasters Anniversary World Conference against Atomic and Hydrogen Bombs held in Hiroshima (ATOMIC WEAPONS, MOVEMENT TO BAN).First transistor radios go on sale(ELECTRONICS).Japan joins GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).LIBERAL DEMOCRATIC PARTY formed.
1956 MISHIMA YUKIO publishes the novel KINKAKUJI (The Temple of the Golden Pavilion), a psychological portrait of a priest who sets fire to the temple he serves.MAKI ARITSUNE leads a party of Japanese climbers who make the first ascent of Mt. Manaslu in the Himalayas.PROSTITUTION PREVENTION LAW passed.The 1956 WHITE PAPER ON THE ECONOMY declares an "end to the postwar period".SOVIET-JAPANESE JOINT DECLARATION reestablishes diplomatic relations between the two countries.Japan granted membership in the United Nations.
1957 Japanese expedition establishes Showa Station, a base camp in Antarctica(ANTARCTIC RESEARCH).
1958 JETRO, an organization for the promotion of Japan's foreign trade, is established under the administration of the MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY.Construction of TOKYO TOWER completed.
1959 Metric system adopted officially by Japan (WEIGHTS AND MEASURES).Beginning of protests against the revision of the United States-Japan Security Treaty (PEACE MOVEMENT; UNITED STATES-JAPAN TREATIES).Ise Bay Typhoon crosses central Honshu; some 5000 people reported dead or missing.
1960 MIIKE STRIKE: 282-day strike at Miike Coal Mines.Second of the UNITED STATES-JAPAN SECURITY TREATIES signed in Washington; demonstrators against ratification of the treaty besiege the National Diet Building in Tokyo.
1962 Sale of thalidomide in Japan halted (THALIDOMIDE CHILDREN).
1964 High-speed SHINKANSEN trains begin operations between Tokyo and Osaka.Eighteenth Summer Olympic Games, the first sponsored by an Asian city, held in Tokyo (TOKYO OLYMPIC GAMES).
1965 Formation of Gensuikin (Japan Congress against Atomic and Hydrogen Bombs; ATOMIC WEAPONS, MOVEMENT TO BAN).First demonstrations by the PEACE FOR VIETNAM COMMITTEE.KOREA-JAPAN TREATY OF 1965 signed; diplomatic relations between Japan and the Republic of Korea restored.TOMONAGA SIN'ICHIRO shares the Nobel Prize for physics.
1966 The Beatles perform of the Nippon Budokan in Tokyo; some 2000 policemen provide security of each of the five concerts.IBUSE MASUJI completes serialization of the novel KUROI AME (Black Rain), a study of the horrific consequences of the atomic bombing of Hiroshima.
1968 UNIVERSITY UPHEAVALS OF 1968-1969 begin.Basic Law for Consumer Protection enacted.OGASAWARA ISLANDS returned to Japanese sovereignty by the United States.KAWABATA YASUNARI wins the Nobel Prize for literature.
1969 SATO-NIXON COMMUNIQUE: agreement reached on the reversion of OKINAWA to Japanese sovereignty in 1972.
1970 EXPO '70 opens in Osaka.Automatic renewal of the United States-Japan Security Treaty.Novelist MISHIMA YUKIO leads his private ultranationalist group Tate no Kai in an attempt to provoke on uprising by Ground Self Defense Forces; failing, he commits suicide.
1971 ENVIRONMENT AGENCY established.Revaluation of the YEN (\308=US $1) depresses the Japanese economy.
1972 Eleventh Winter Olympic Games, held in Sapporo (SAPPORO OLYMPIC GAMES).OKINAWA returned to Japanese sovereignty by the United States.CHINA-JAPAN JOINT COMMUNIQUE OF 1972 issued; it announces the establishment of diplomatic relations between Japan and the People's Republic of China.TAKAMATSUZUKA TOMB excavated; its polychrome wall paintings date to ca AD 700.JAPAN FOUNDATION established.
1973 Floating exchange rate introduced. OIL CRISIS OF 1973: oil prices spiral.ESAKI REONA shares the Nobel Prize for physics.
1974 NATIONAL LAND AGENCY established to plan land use.Former prime minister SATO EISAKU receives the Nobel Peace Prize.Resignation of Prime Minister TANAKA KAKUEI amid allegations of involvement in financial scandals.
1975 At the invitation of US president Gerald R Ford, Emperor SHOWA and Empress NAGAKO make a state visit to the United States.
1976 LOCKHEED SCANDAL: Japanese government officials charged with taking bribes from Lockheed Aircraft Corporation.
1977 Japan sets its territorial limit at 12 nautical miles from its coasts and its FISHERY ZONE at 200 nautical miles from its coasts.
1978 NEW TOKYO INTERNATIONAL AIRPORT (Narita Airport) opens.CHINA-JAPAN PEACE AND FRIENDSHIP TREATY signed.
1980 Japanese automobile production outpaces that of the United States.
1981 FUKUI KEN'ICHI shares the Nobel Prize for chemistry.
1982 Chinese and South Korean governments protest the content of Japanese history textbooks; the Japanese government agrees to revise certain of the disputed passages.
1983 TOKYO DISNEYLAND opens.
1984 Korean president Chon Du-hwan makes state visit to Japan; in reference to Korea-Japan relations, Emperor SHOWA expresses "regret" over the "unfortunate past".
1985 Amendment to the Nationality Law goes into effect; eligibility for Japanese citizenship through either the maternal or paternal line is legally recognized.First cases of AIDS reported in Japan.Enactment of the EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY LAW FOR MEN AND WOMEN; it becomes effective the following year.
1987 TONEGAWA SUSUMU wins the Nobel Prize for physiology and medicine.
1988 RECRUIT SCANDAL: it comes to light that the staffs of a number of leading politicians received gifts of stock shares from Recruit Co in 1986.Consumption Tax Law pushed through the Diet by a LIBERAL DEMOCRATIC PARTY majority; 3-percent CONSUMPTION TAX goes into effect the following year.

Heisei Period (1989- )

1989 Death of Emperor SHOWA; accession of Emperor AKIHITO.
1990 Formal enthronement of Emperor AKIHITO.Journalist Akiyama Toyohiro joins the crew of Soyuz TM-11; he is the first Japanese to enter outer space.
1992 Law on Cooperation in United Nations Peacekeeping Operations passed by the Diet in June; Japanese SELF DEFENSE FORCES personnel are permitted to participate in peacekeeping operations in foreign lands(UNITED NATIONS AND JAPAN). By October, some 600 members of the Ground Self Defense Forces had been sent to Cambodia on such a mission.The American space shuttle Endeavor II is launched; among those aboard is Japan's first astronaut, Mori Mamoru.
1993 Rice starts the free competitive trade.
1994 OHE KENSABURO wins the Nobel Prize for literature.
1995 HANSHIN KOBE EARTHQUAKE
1998 Winter Olympic Games, held in NAGANO Prefecture (NAGANO OLYMPIC GAMES).

Zdroj: Sanae Miura: Chronológia histórie Japonska


www.nissubashi.org